Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste 25.10.2020

 

Rekisterinpitäjä

Kielinki / Ilkka Vuolaslempi

PL 36

20101 Turku

info@kielinki.com

 

Kielinki kerää henkilötietoja asiakkuussuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

 

Tietojasi kerätään myös markkinointia varten. Hekilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

 

Tiedoistasi ei tehdä profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

 

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • yritys Kielinki

 • asiakas voi vastaanottaa omia henkilötietojaan esimerkiksi osana sähköpostiviestinvaihtoa

 • yrityksen Kielinki käyttämä tilitoimisto tai muu laskutuspalveluntarjoja

 

Säilytämme henkilötietojasi:

 • sähköpostiarkistossa ja yrityksen käyttämässä pilvipalvelussa. Kielinki säilyttää tietoja lakisääteisesti seitsemästä kahdeksaan vuoden ajan. Kielinki käyttää tietojen säilyttämiseen ja asiakkaan kanssa kommunikointiin Googlen palveluja. Google säilyttää tietoja EU:n alueella, mutta voi siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle tavalla, joka on EU:n hyväksymä.

 • yrityksen Kielinki sivut ovat Wix-alustalla. Wix voi tallentaa ja siirtää sivuille syötettyä dataa EU:n ulkopuolelle, mutta tiedonsiirtoa suojaavat tuolloin Euroopan komission asettamat mallisopimuslausekeet, joihn Wix on sitoutunut.

 • kirjanpitoaineistossa lakisääteisesti seitsemästä kahdeksan vuoden ajan.

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa ja nähdä itseäsi koskevat henkilötiedot

 • oikeus tietojen oikaisemiseen ja korjaamiseen

 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää mainonnan)

 • oikeus vastustaa käsittelyä

 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.